4000+
Haartransplantaties

20+
Jaar

Wat kost een haarimplantatie in Turkije

Wat kost een haarimplantatie in Turkije?

In onze huidige beschaving is het mogelijk om reizen te maken. Natuurlijk hebben mensen altijd reizen gemaakt. Onze voorouders van heel lang geleden waren nog niet sedentair, maar trokken van het ene gebied naar het andere om voor goede overleving kansen te kunnen zorgen voor hun stam of clan. In vernieuwde vorm zien we dit soort reizen ook tegenwoordig nog volop. Professionals reizen vaak naar verre oorden om daar dankzij hun kennis en kunde hun boterham te verdienen. Een andere vorm van kost reizen van haarimplantatie naar Turkije vinden we in de toeristensector. Vooral na de tweede wereldoorlog kregen grote delen van de bevolking kans om te reizen naar het buitenland tijdens hun vakantie. In de beloning voor arbeid kwam de term vakantietoeslag voor.

Reizen naar het buitenland

Een financieel deel van inkomen voor arbeid dat opgenomen werd in de CAO. Tijdens reizen naar het buitenland, deden de vakantiegangers veel nieuwe ervaringen op. Op het gebied van de manier van leven, van infrastructuur en van zorg. Zeker van dit laatste aspect werd soms gedwongen door een ongeval of ziekte gebruik gemaakt in het buitenland. Hierbij kwam men soms tot de verrassende ontdekking dat de medische sector in dergelijke landen op een vergelijkbaar niveau bevonden als in Nederland.

Turkije en moderne medische zorg

Van de landen waar bijvoorbeeld Nederlanders vaak naar toe gingen tijdens hun vakantie sprongen eerst landen als Spanje Frankrijk en Duitsland in het oog. Reden was vaak de nabijheid van deze landen. De reis per eigen vervoer was heel goed mogelijk. Verblijf was in de eerste jaren van het massa toerisme ook redelijk goedkoop. Een andere belangrijk aspect was de taal van het te bezoeken land.

Kosten van Haartransplantatie

Nederlanders staan bekend om hun kennis van Engels en in wat mindere mate van Frans en Duits. Maar toch, de mensen konden zich verstaanbaar maken en soms met handen en voeten, duidelijk maken wat ze wensten te doen. Wat later kwam daar als toeristen bestemming Turkije bij. Natuurlijk kwam dit door de vaak veel goedkopere reizen naar dit land in vergelijking met de eerstgenoemde landen. De hotels zagen er prima uit en het prijsniveau van het verblijf in Turkije was erg gunstig. Wat ook opviel in Turkije was de kost van medische zorg van haarimplantatie. Mensen die in aanraking kwamen met een lokale arts of ziekenhuis, werden op dezelfde deskundige manier geholpen als hier in Nederland. Een volgende factor die bijdroeg aan de kennis van Nederlanders over de medische infrastructuur en kwaliteit van medisch handelen, kwam voort uit de vele sites op het net waarin medische klinieken hun diensten aanboden.

Wat kost een haarimplantatie in Turkije

Specifieke zorgverlening: haarimplantatie in Turkije

Dankzij moderne communicatiemiddelen, kunnen we lekker thuis achter de pc informatie inwinnen over allerlei onderwerpen en dat nog eens overal vandaan. Leidraad hierbij is de betrouwbaarheid van de informatie. We weten allemaal dat grote bedrijven niet zomaar reclame maken: zij willen hun producten verkopen of je verleiden om van hun diensten gebruik te maken. Toch kan het voorkomen dat er door fraude veel mensen de dupe worden van bedrog op het internet en daardoor schade ondervinden. Het is onze taak om juist betrouwbare gegevens te plaatsen over onze diensten. En deze liggen onder andere op het vlak van sub-medische en medische zorg.

Onderdelen van zorg

Een van deze onderdelen van zorg bestaat uit het aanbieden van haarimplantatie. Sub-medisch wordt hier gebruikt omdat de behandeling door artsen wordt verricht, maar dat deze zorg niet acuut zal zijn. Hierbij dient in overweging genomen te worden dat de bedoelde zorg, in dit geval haarimplantatie, best wel kan zorgen om psychische problemen weg te nemen. Bij ons in Turkije zien we veel cliënten die echt super blij naar huis gaan na de haarimplantatie. De prijzen liggen duidelijk onder het niveau van die in Nederland. Daarbij komt ook nog eens dat onze kliniek steeds op de hoogte is van de allernieuwste apparatuur en methodes om deze ingreep zo goed mogelijk voor de cliënt uit te voeren.  

Haarimplantatie in Turkije is bij ons op de individuele cliënt gericht

Het gaat bij haarimplantatie in onze kliniek in Turkije niet alleen om het gebruik maken van de modernste haarimplantatie techniek. Heel belangrijk is de situatie per individuele cliënt in het aanbieden van de haarimplantatie. Geen enkele cliënt is hetzelfde, het gebied op het hoofd dat behandeld moet worden is bij iedereen verschillend. Dit betekent dat het beschikbare aantal grafts dat nodig is om geoogst te worden en om daarna te worden geïmplanteerd, ook bij iedereen verschillend is. Daarom kan bij ons eerste contact geen exacte prijs voor de haatimplantatie gegeven worden. Wel kan aangegeven worden in welke richting de cliënt moet denken. Als bijvoorbeeld de prijs voor een gemiddelde haarimplantatie in Nederland rond de 5000 € kost zal dat in Turkije ongeveer de helft zijn van die prijs.

Donorgebied van het haar

In onze kliniek is er ook goed en uitgebreid overleg bij de voorbespreking over het maximale aantal grafts dat er getransplanteerd kan worden. De cliënt heeft in deze het laatste woord. Maar, wat technisch onmogelijk is, zal niet gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld, het is niet de bedoeling dat het donorgebied helemaal leeggemaakt wordt. Dit zou namelijk een erg dun donorgebied opleveren en zou bovendien een eventuele latere implantatie onmogelijk maken. 

Haartransplantatie Turkije All Inclusive

Haartransplantatie Turkije All Inclusive

Haartransplantatie Turkije All Inclusive Haartransplantatie Haartransplantatie Turkije All Inclusive! Haartransplantatie is bedoeld voor mensen die geen of te weinig haar hebben op bepaalde lichaamsdelen. Geen

Read More »
Haartransplantatie technieken

Haartransplantatie technieken

Haartransplantatie technieken Haartransplantatie Voor wie is haartransplantatie? We stellen vragen om antwoorden te vinden, maar soms ook om iemand duidelijk te maken dat het antwoord

Read More »
haarkliniek turkije ervaringen

Haarkliniek Turkije: ervaringen

Haarkliniek Turkije: ervaringen Haarklinieken Er is een groot aantal haarklinieken die hun diensten aanbieden. Waarschijnlijk heeft dit aanbod te maken met een algemene tendens om

Read More »
haartransplantatie misklut

Haartransplantatie mislukt

Haartransplantatie mislukt Haartransplantatie Haartransplantatie mislukt! Wat is haartransplantatie? Hierop kunnen we een algemeen antwoord geven. Ons lichaam kent enkele zones waar haar op groeit. Als

Read More »

DHI-methode

DHI-methode Methodes Methodes geven aan welke handelingen verricht worden om een bepaalde werkzaamheid uit te voeren. Met handelingen kunnen fysieke activiteiten bedoeld worden, maar ook

Read More »

Haarimplantatie methode

Haarimplantatie methode Variëteit Variëteit is een heel mooi begrip. Niet alleen in het dagelijkse leven. Als we denken aan voedsel, zien we vaak het advies

Read More »

Oogoperatie in Turkije

Ons partner
www.ooglaseren-turkije.nl