4000+
Haartransplantaties

20+
Jaar

Haartransplantatie FUE

Haartransplantatie FUE! Het is niet zo verwonderlijk dat in deze moderne tijd heel anders gedacht wordt over diverse problemen die men kan tegen komen dan vroeger. We worden bijvoorbeeld bijna dagelijks geconfronteerd met verhalen over leeftijd. Leeftijd? Dat is toch geen probleem? Zeker vroeger was het aantal levens jaren niet zo’n belangrijk item als tegenwoordig. Vroeger had je geen AOW, en ook geen pensioengerechtigde leeftijd. Nu houdt men jaarlijks bij hoe de verdeling van de bevolking is naar gelang de leeftijd opbouw.

Haarverlies

Ook in de gezondheidzorg zien we vaak dat leeftijd een belangrijke factor is met betrekking tot de te kiezen oplossing voor een gezondheid probleem. Als het gaat om leeftijd zien we dat bepaalde problemen vrij nauw samenhangen met leeftijd. Een ervan is het verlies aan haar. Gelukkig leven we in tijd waar problemen op een bijna natuurlijke manier opgelost kunnen worden. Waar vroeger bij haarverlies een pruik aangeboden kon worden, wordt er nu gebruik gemaakt van ons eigen natuurlijke haar om het haarverlies ongedaan te maken.

Haartransplantatie FUE en meer

Haartransplantatie FUE en meer! Zoals bij veel werkzaamheden die door personen wordt uitgevoerd, zien we verschillen in uitvoering optreden naar gelang degene die het werk verricht. Dit is ook het geval bij medische en semi medische beroepen. Er bestaat verschil in de manier hoe het persoonlijke contact verloopt. Bij mens beroepen kan het dan bijvoorbeeld over “professional distance” gaan. Een begrip dat door de medisch specialist zelf vorm gegeven moet worden. Er mag begrip en vriendelijkheid getoond worden, maar er dient een letterlijke en figuurlijke veilige afstand bewaard te worden, zodat het contact met de cliënt niet de intieme kant opgaat. Dan is het vaktechnische gebeuren, ook een belangrijke factor in de behandeling.

Technieken haartransplantatie

Soms zie je verhalen in het nieuws die over totaal mislukte medische ingrepen gaan wegens verkeerd toegepaste methoden in een behandeling. Bij haartransplantatie zijn er verschillende technieken om de transplantatie uit te voeren. Een techniek die bekend staat als de FUT methode werd vroeger veel toegepast. Later kwam de FUE methode. Het verschil zit in de manier waarop de grafts uit het donor gebied weggehaald, oftewel geoogst, worden. Bij de FUT methode werd, onder verdoving, een reepje huid met daarin de grafts weggenomen en overgebracht naar de gewenste nieuwe plaats op het hoofd. Bij de FUE methode wordt, ook onder verdoving, graft voor graft weggehaald met een soort holle naald, en naar het nieuwe gebied overgebracht.

Haartransplantatie FUE in detail

De naam FUE methode is een afkorting van Folliculaire Unit Transplantatie. Als de methode toegepast gaat worden, is er van tevoren een uitgebreid voor onderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de toestand van de huid in het donorgebied. Dit gebied is de haarkrans op het achterhoofd van de cliënt. Ook de medische situatie van de client wordt meegenomen in het vooronderzoek. Het kan zijn dat sommige medicijnen of medische behandelingen, de transplantatie kunnen vertragen, of dat de transplantatie zelfs niet mogelijk is op dat moment. Het zou bijvoorbeeld geen goed idee zijn om bij haarverlies, ontstaan door chemotherapie, een haartransplantatie te ondergaan. Beter is het om dan te wachten tot die bewuste medicatie niet meer nodig is.

Methode haartransplantatie

De grafts worden dus weggenomen, geoogst, met een klein hol naaldje. Waarom noemen we de oogst grafts en niet haartjes? Omdat een graft wel meerdere haarworteltjes, follikels, kan bevatten. Per persoon is het aantal haarworteltjes per graft verschillend. Het is logisch dat het wegnemen en het terug zetten van de grafts in het nieuwe gebied, onder verdoving plaatsvindt. Net zo logisch is de lange tijdsduur van het implanteren. In plaats van lange reepjes huid die verplaatst worden naar het nieuwe gebied, wordt bij de FUE methode graft voor graft geoogst, maar ook weer heel nauwkeurig graft voor graft getransplanteerd. Een uitgebreide behandeling kan zo maar rond de zes of acht uur duren. Het zal duidelijk zijn dat de FUE behandeling bijna geen littekens achterlaat doordat telkens maar een klein wondje ontstaat bij het wegnemen van een graft. En ook bij het overbrengen naar het nieuwe gebied, dus de transplantatie, zullen er alleen maar kleine prikwondjes ontstaan. Derhalve zullen er op het achterhoofd geen grote littekens ontstaan die ook weer zouden kunnen zorgen voor een langere hersteltijd van de hele procedure haartransplantatie.

Haartransplantatie en het resultaat?

Natuurlijk zullen personen die een haartransplantatie overwegen te laten verrichten, zeker willen weten wat het resultaat zal zijn van deze behandeling. Laten we vooropstellen dat het niet zo zal zijn dat op één dag de transplantatie plaats vindt, en de dag er opvolgend een heel hoofd bedekt met haar in de spiegel te zien zal zijn. Nadat de grafts geplaatst zijn, zullen na enige tijd de overgeplante haartjes verdwijnen! Niet schrikken, deze uitval periode zal bij elke haartransplantatie plaats vinden. Maar zoals al eerder gezegd, komt het nieuwe haar uit een gebied op het achterhoofd waarvan de genetische eigenschap is dat het niet zal uitvallen. Een goede kliniek zal de cliënt informatie verstrekken hoe de plekken met getransplanteerd haar te behandelen. Wanneer de haartjes uitgevallen zijn komen er uit elke graft nieuwe haartjes. En de plekken met het getransplanteerde haar zullen niet kaal worden. De tijdspanne die nodig zal blijken te zijn om de getransplanteerde plaatsen op het hoofd helemaal te bedekken met een nieuwe haardos kan tot wel 8 maanden duren.

Haartransplantatie Turkije All Inclusive

Haartransplantatie Turkije All Inclusive

Haartransplantatie Turkije All Inclusive Haartransplantatie Haartransplantatie Turkije All Inclusive! Haartransplantatie is bedoeld voor mensen die geen of te weinig haar hebben op bepaalde lichaamsdelen. Geen

Read More »
Haartransplantatie technieken

Haartransplantatie technieken

Haartransplantatie technieken Haartransplantatie Voor wie is haartransplantatie? We stellen vragen om antwoorden te vinden, maar soms ook om iemand duidelijk te maken dat het antwoord

Read More »
haarkliniek turkije ervaringen

Haarkliniek Turkije: ervaringen

Haarkliniek Turkije: ervaringen Haarklinieken Er is een groot aantal haarklinieken die hun diensten aanbieden. Waarschijnlijk heeft dit aanbod te maken met een algemene tendens om

Read More »
haartransplantatie misklut

Haartransplantatie mislukt

Haartransplantatie mislukt Haartransplantatie Haartransplantatie mislukt! Wat is haartransplantatie? Hierop kunnen we een algemeen antwoord geven. Ons lichaam kent enkele zones waar haar op groeit. Als

Read More »

DHI-methode

DHI-methode Methodes Methodes geven aan welke handelingen verricht worden om een bepaalde werkzaamheid uit te voeren. Met handelingen kunnen fysieke activiteiten bedoeld worden, maar ook

Read More »

Haarimplantatie methode

Haarimplantatie methode Variëteit Variëteit is een heel mooi begrip. Niet alleen in het dagelijkse leven. Als we denken aan voedsel, zien we vaak het advies

Read More »

Oogoperatie in Turkije

Ons partner
www.ooglaseren-turkije.nl